Партнери

Партнерська програма.

Формуємо дилерську мережу.

Ми є виробником щеплених саджанців волоського горіха, і можемо запропонувати на взаємовигідних умовах співробітництво зацікавленим міжнародним компаніям, компаніям з України а так само приватним особам.

 

Запрошуємо до співпраці надійних міжнародних партнерів, готових до довгострокових відносин, здатних вести активну діяльність з розвитку продажів щеплених саджанців волоського горіха і щеплених на ведмежому горісі саджанців фундука а так само засобів захисту. 

Вимоги до дилерів:

 • Реєстрація підприємства як юридичної особи або приватного підприємця.
 • Наявність власного складу, забезпечує належні умови для зберігання та реалізації продукції.
 • Дотримання рекомендованої цінової політики, рівня мінімальних цін, відсутність навмисного демпінгу по всій мережі.
 • Досвід реалізації даного виду продукції.
 • Професіоналізм у роботі – знання асортименту та технології посадки і вирощування.
 • Самостійне ведення рекламних кампаній продукції.
 • Підтримка іміджу і сумлінність у просуванні продукції.
 • Виконання умов гарантійних зобов’язань.
 • Стабільне фінансово-економічне становище представника.

Наші дилери отримують якісні щеплені однорічні та дворічні щеплені саджанці горіха з «перших рук» зі знижками, що дозволяють вигідно вести власний бізнес.

Якщо Ви бажаєте стати нашим дилером або у Вас виникли якісь запитання, пишіть нам на e-mail    royalwalnuts@gmail.com   і ми відповімо на Ваш лист найближчим часом.

 

We form a dealer network.

We invite to cooperation reliable international partners ready for long-term relationships, able to conduct active activities to promote the sale of grafted walnut seedlings and grafted on the bear nut hazelnut seedlings as well as protective equipment.

Requirements for dealers:

 •  Registration of an enterprise as a legal entity or a private entrepreneur.
 • Presence of own warehouse, providing proper conditions for storage and sale of products.
 • Compliance with the recommended price policy, the level of minimum prices, the absence of deliberate dumping throughout the network.
 • Experience in implementing this type of product.
 • Professionalism in work – knowledge of assortment and technology of planting and growing.
 • Self-management of advertising campaigns of products.
 • Maintaining image and conscientiousness in promoting products.

Fulfillment of the terms of the guarantee obligations. Stable financial and economic position of the representative. Our dealers receive quality grafted one-year and two-year-old grafted walnut seedlings from «first-hand» with discounts allowing them to profitably run their own business . If you wish to become our dealer or you have additional questions , write to us at e-mail royalwalnuts@gmail.com and we will respond to your letter in the near future.

 

 

Facebook YouTube Google Plus vkontakte